Giguere, Christian, Universite d'Ottawa, Ottawa, Canada