Gick, Bryan, Dept. of Linguistics, Univ. of BC, E270-1866 Main Mall, BC V6T IZl, Canada