Salissou, Yacoubou, GAUS, Department of Mechanical Engineering, Universite de Sherbrooke, QC J1K 2R1, Canada