Lee, Yu-Yao, Dept. of Information Technology. Meiho University, Neipu, Pingtung, Taiwan